Complete solutions

Här ska korrigerad text in v28.